יום שלישי, 2 באוגוסט 2011

היזהרו בבני עניים, כי מהם תצא תורה


בעת מלכות נתניהו השנייה, בזמן תקומת ישראל השלישית, קם דור בני עניים מחוסרי דיור, אשר מאס במעשי-סדום של גבירי הארץ ואדוניה המשתגלים עם בעלי השררה ואוחזי חותם האוצר, ועשה מעשה.

הדור יצא לכיכר, הקים מאהל, ויסד את מה שנודע לימים כממשל העם והצדק החברתי, אשר התפתחה והפכה לשיטת הממשל הנהוגה בימינו (הדמוקרטיה הישירה), אשר הביאה לימים לביטול חדר השינה המלכותי שנקרא בימים ההם "כנסת".

***

חז"ל ידעו להזהיר כי מבני עניים תצא תורה.
ועל שום מה יש להיזהר מהם?
שהרי יציאת התורה מאדם היא מבורכת ולכאורה אין צורך בנקיטת משנה זהירות?
פירוש דברי חז"ל מבהיר לנו כי הזהירות מתבקשת משום שלכאורה אין מצפים מבני עניים, ועל כן יש להיזהר מגורם ההפתעה.
ואז נמצאו מוסיפים ומבארים, כי דברי תורה הבאים מבני עניים נישאים על גלי עוצמת החיים ופורצים מבעד לקושי רב ועצום יותר, ואשר על כן הם בעלי עוצמות גדולות, ומכאן הזהירות המתבקשת.
היהדות יודעת לספר על רבים וטובים שפרצו מבעד לקשיים החומריים והפכו למאור גדול.
הנה "על רגל אחת", שניים מפורצים אלה:

רבי עקיבא:
שהיה עני מרוד והיה רועה צאן של כלבא שבוע, וביקש לשאת לאישה את רחל.
אביה של רחל סירב כמובן בשל מעמדו של רבי עקיבא.
לימים היה רבי עקיבא מגדולי התנאים, ונהיה לאחד מגדולי חכמי ישראל בכל הזמנים, ומנהיגו הרוחני של מרד בר-כוכבא.

הלל הזקן:
הלל שהיה עני מרוד, התפתח בעושר רוחני והיה לסמל של קבלה בשל אופיו העניו וסובלנותו המופלגת.
בין הגויים שבאו עליו על מנת להתגייר, היה גם מי שבזכותו נטבע המונח "על רגל אחת", כאשר הציב בפני הילל את האתגר ללמדו את כל התורה כולה בעודו עומד על רגל אחת.
לאחר ששמאי גירש מעל פניו את הגוי, אמר לו הלל: "את ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, ואידך זיל גמור (ואת השאר צא ולמד)".

ילדי האוהלים:
בעת מלכות נתניהו השנייה, בזמן תקומת ישראל השלישית, קם דור בני עניים מחוסרי דיור, אשר מאס במעשי-סדום של גבירי הארץ ואדוניה המשתגלים עם בעלי השררה ואוחזי חותם האוצר, ועשה מעשה.

הדור יצא לכיכר, הקים מאהל, ויסד את מה שנודע לימים כממשל העם והצדק החברתי, אשר התפתחה והפכה לשיטת הממשל הנהוגה בימינו (הדמוקרטיה הישירה), אשר הביאה לימים לביטול חדר השינה המלכותי שנקרא בימים ההם "כנסת".

קצרים בכיכר מזמין אתכם להשפיע גם בפייסבוק

קצרים בכיכר מזמין אתכם לחשוף את תיאטרון האבסורד והאיוולת על ידי שיתוף בפייסבוק, והפצה של האמת הנחשפת מאחורי הקלעים של הביביזיון של נהניהו, ממשלת השילט(ה)ון.

תגובות לפייסבוק